Desconectador Fusible con bastón Porta Fusible Tipo C 36 kV – 170 kV LIW (BIL), 12,000 Asym Amps, Chance